"Montessori skříň" Klubík pro děti 0 - 2 roky s rodiči

Připravili jsme pro vás prostor, kde společně s vaším dítětem prožijete příjemné inspirativní dopoledne. Seznámíte se s principy Montessori pedagogiky. V průběhu setkání  budete mít možnost vyzkoušet si spoustu činností a získat řadu informací o možnostech podpory přirozeného vývoje dítěte. Načerpáte také spoustu tipů, jak pro dítě snadno vytvořit připravené Montessori prostředí.doma.

We have prepared for you a space where together, you and your child, can experience a pleasant and inspirational morning.  Here you can become acquainted with some of Maria Montessori's ideas and approaches to early childhood education.  You willl have the chance to try many different materials and gain a wealth of information about the possibilities to support the natural development of your child.  In addition, you will learn ways of how to easily create a Montessori environment at home.  

This group is for children ages 0-2 and an adult (mom, dad, grandma, grandpa, etc...)